card
Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate

Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate

Энэ сургалт нь төслийн менежментийн мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан ба төслийг удирдах, асуудлыг дүгнэж, шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, нөөцийг үр дүнтэй ашиглах болон үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахад чиглэсэн ур чадваруудыг эзэмшинэ.

Дэлгэрэнгүй
Design Thinking Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Design Thinking Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү мэргэжлийн сургалт нь байгууллагад тулгардаг төрөл бүрийн асуудалд “бүтээлч” бодит, үр ашигтай шийдэл олоход зориулагдсан системчлэгдсэн аргыг эзэмшүүлэх ба дараах үндсэн 5 хэсгээс бүрддэг: • Асуудлыг ойлгох • Тодорхойлох • Шинийг санаачлах • Загвар бүтээх • Загварыг туршиж, үнэлэх

Дэлгэрэнгүй
Digital Marketing Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Digital Marketing Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү сургалтаар дижитал маркетингийн талаар нарийвчилсан ойлголт, стратеги болон хэрэгжүүлэлтийн ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд: хайлтын системийн оновчлол, сошиал маркетингийн ажил, дижитал маркетинг болон уламжлалт маркетингийн аргын хэрхэн оновчтойгоор хооронд нь уялдуулан ажиллах зэрэг арга техникүүдийг эзэмшинэ.

Дэлгэрэнгүй
Big Data Professional Certificate Хөтөлбөрийн сургалт

Big Data Professional Certificate Хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү сургалт нь байгууллагад тулгарч буй асуудлыг олон талт мэдээллийн бааз дээр суурилан оновчтой тодорхойлох, шийдвэрлэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх