card

Бизнес, аж үйлдвэрийн төсөл боловсруулах

Бизнес, аж үйлдвэрийн төсөл боловсруулах

Тухайлбал,

- Гадаад, дотоодоос нарийн төвөгтэй бизнесийн (зээлийн шаардлага хангасан) төсөл боловсруулах, хүлээн зөвшөөрүүлэх

- Эдийн засаг, санхүүгийн орчны механизм, тооцоололд тулгуурласан төсөл боловсруулах

- Зах зээл өрсөлдөөний орчин муутай, зардал хэмнэх, бага үр ашигтай бизнесийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл боловсруулах

- Төслийг амжилттай болгоход шаардлагатай зөвлөгөө, гүйцэтгэлд нөлөөлөх. Эрсдэлтэй үеийн борлуулалтыг бий болгох гэх мэт

- Бусад

Дэлгэрэнгүй
 

MICG судалгааны компани