card

Удирдлага зохион байгуулалт

Мэргэшсэн, нарийн ур чадвартай зөвлөх, судлаачдаас баг бүрдсэн.

Удирдлагын баг

Эдийн засаг, бизнесийн 10 гаруй жилийн туршлагатай хамт олон

Бид 10 гаруй жилийн туршлагад үндэслэн Монголын бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт шинэ технологи, шилдэг шийдэл санал болгон ажиллаж байна.

Удирдлагын баг

Хүсэлт илгээх