Design Thinking Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү мэргэжлийн сургалт нь байгууллагад тулгардаг төрөл бүрийн асуудалд “бүтээлч” бодит, үр ашигтай шийдэл олоход зориулагдсан системчлэгдсэн аргыг эзэмшүүлэх ба дараах үндсэн 5 хэсгээс бүрддэг:
• Асуудлыг ойлгох • Тодорхойлох • Шинийг санаачлах • Загвар бүтээх • Загварыг туршиж, үнэлэх