card

Cтратегийн үйлчилгээ

Cтратегийн үйлчилгээ [advanced strategy]

Удаан хугацааны бизнесийн салбарт ажилласан туршлагадаа тулгуурлаж шинээр эхлэж байгаа, үр ашиггүй, өрсөлдөөн ихтэй, тэлэх шаардлага үүссэн олон нөхцөл байдалтай бизнест стратегийн үйлчилгээ санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
 

MICG судалгааны компани