Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate

Энэ сургалт нь төслийн менежментийн мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан ба төслийг удирдах, асуудлыг дүгнэж, шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, нөөцийг үр дүнтэй ашиглах болон үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахад чиглэсэн ур чадваруудыг эзэмшинэ.