card
/

Компанийн тухайЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Харилцагчаа зорилгодоо хүрэхэд нь үнэ цэнэтэй дэмжлэг үзүүлэгч мэргэжлийн судалгааны компани байна.


АЛСЫН ХАРАА

Бид 2025 онд байгууллагын дотоод орчны нөхцөл байдлыг мэргэжлийн төвшинд судалдаг үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн №1 компани болсон байна.


Мэдээлэл цуглуулах чадвар

Судалгааны анхдагч мэдээллийг чанартай, өндөр хяналттай цуглуулдаг

Бизнесийн мэргэшсэн зөвлөхүүд

Эдийн засаг, социологи, бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн зөвлөхтэй.

Хуримтлуулсан туршлага аргазүй

Эдийн засаг, бизнесийн 10 гаруй жилийн туршлагатай хамт олон

Цааш үзэх

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Танд бүх төрлийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад шаардлагатай шинэ мэдээлэл, аргазүй, зөвлөгөө авах хэрэгцээ байна уу?

Хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү.

Хүсэлт илгээх

Хүсэлт илгээх