card
/
 

КОМПАНИЙ ТУХАЙ

Мэргэжлийн судалгааны “Эм Ай Си Жи” ХХК нь 2009 онд байгуулагдсан. Бид худалдаа, үйлдвэрлэл, бизнес хөгжүүлэлтийн салбарт судалгааны болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны талаарх шинжилгээний туршлагатай бөгөөд бизнес эрхлэгчдэд нарийвчилсан зөвлөгөөг өгч чаддагт компаний үйлчилгээний үнэ цэнэ оршдог.

Бид бизнесийн судалгаа хийхийн зэрэгцээ дараах зөвлөх үйлчилгээнд анхааран ажилладаг.

  • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломж
  • Шинэ үйлдвэрлэл ба бүтээгдэхүүн нутагшуулалт
  • Бизнес хөгжүүлэлт, хэрэгжүүлэлт зэрэг чиглэлд хуримтлуулсан туршлагадаа үндэслэн ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

2009 онд байгуулагдсан цагаасаа хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, бизнесийн судалгаа хийх чиглэлд тусгайлан анхаарч ажилдаг компани юм.

Мэдээлэл цуглуулах чадвар

Судалгааны анхдагч мэдээллийг чанартай, өндөр хяналттай цуглуулдаг

Бизнесийн мэргэшсэн зөвлөхүүд

Бизнесийн нарийн ойлголт, туршлагатай учир үр дүнтэй судалгаа явуулж чаддаг.

Бизнес болон тухайн онцлогт нь тохирсон шийдлийг олох

Оролцогч талуудын өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөх шийдлийг гаргаж чаддаг.

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Танд бүх төрлийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад шаардлагатай шинэ мэдээлэл, аргазүй, зөвлөгөө авах хэрэгцээ байна уу?

Хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү.

Хүсэлт илгээх

MICG судалгааны компани