card
/

Компанийн тухай

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

“Байгууллагын шинэ үеийн төлөө олон улсын түвшинд хүрсэн, бодит маркетингийн судалгаа, сургалт, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.”

2009 онд байгуулагдсан цагаасаа хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, бизнесийн судалгаа хийх чиглэлд тусгайлан анхаарч ажилдаг компани юм.

Мэдээлэл цуглуулах чадвар

Судалгааны анхдагч мэдээллийг чанартай, өндөр хяналттай цуглуулдаг

Бизнесийн мэргэшсэн зөвлөхүүд

Эдийн засаг, социологи, бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн зөвлөхтэй.

Хуримтлуулсан туршлага аргазүй

Эдийн засаг, бизнесийн 10 гаруй жилийн туршлагатай хамт олон

Цааш үзэх

Үйлчилгээ

Олон улсын сертификаттай сургалт

Олон улсын мэргэжлийн сертификат олгодог CertiProf Институт-ын хөтөлбөртэй сургалт.
Image

Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate

Image

Design Thinking Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Image

Digital Marketing Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Image

Big Data Professional Certificate Хөтөлбөрийн сургалт

Бусад сургалт
Зах зээлийн судалгаа

Зах зээлийн судалгаа

Судалгааны төрлүүдийг хүргэж байна

Та хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөв, тухайн бараа, бүтээгдэхүүнд хэдэн төгрөг төлөх сонирхолтой байхаа хамаарахгүйгээр зах зээлийн судалгаа хамгийн эхэнд хэрэгтэй болно. Танд ямар төрлийн зах зээлийн судалгаа хэрэгцээтэй байгааг мэдэхийн тулд, судалгааны төрөл тус бүрийн зорилго, хэзээ хэрэглэх талаар товч мэдээлэл хүргэж байна. “Зах зээлийн судалгаа” гэдэг нь тоон мэдээлэл цуглуулах гэсэн үг биш цугласан мэдээлэлд шинжилгээ үйл явц болон аргачлал юм. Зах зээлийн судалгаа хийх үйл явцад дараах аргачлалууд багтана. Үүнд:  
1.    Зах зээлийн сегментчлэл (Market segmentation)
2.    Бүтээгдэхүүний туршилт (Product testing) 
3.    Зар сурталчилгааны туршилт (Advertising testing)
4.    Сэтгэл ханамж болон үнэнч байдлын гол хөдөлгөгч хүчин зүйлсийн анализ (Key driver analysis for satisfaction and loyalty) 
5.    Хэрэглэхэд тохиромжтой байдлын туршилт (usability testing)
6.    Танигдсан байдал болон хэрэглээний судалгаа (awareness and usage research)
7.    Үнийн судалгаа (pricing research) зэрэг судалгаа багтана
 

Дэлгэрэнгүй

Мэдлэг

Бүх төрлийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах аргазүй, шинэ бизнесийн мэдээллийг хүргэж байна.
Бусад блог

Хамтын ажиллагаа

Харилцагчид болон хамтран ажиллагч түнш байгууллагууд

Танд бүх төрлийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад шаардлагатай шинэ мэдээлэл, аргазүй, зөвлөгөө авах хэрэгцээ байна уу?

Хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү.

Хүсэлт илгээх

Хүсэлт илгээх