card
/
 

КОМПАНИЙ ТУХАЙ

“Эм ай си жи” ХХК нь 2009 онд үүсгэн байгуулагдсанаар хэрэглэгч, зах зээлийн судалгаа тооцоолол боловсруулах чиглэлд ажиллаж эхэлсэн. Эдүгээ манай үзүүлдэг үйлчилгээ нь цар хүрээтэй болсон төдийгүй бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт шилдэг шийдэл санал болгон ажиллах чадамж, туршлагатай болсон. Бид олон төрлийн бизнесийн харилцагчдыг урт хугацааны ашиг сонирхлыг өндөр түвшинд хангах хамтын ажиллагааг өнөөг хүртэл амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Худалдаанаас эхлээд үйлдвэрлэл, шинийг санаачлах хөгжүүлэх чиглэлд өргөн хүрээтэй туршлагатай учраас бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудалд нарийвчилсан зөвлөгөөг өгч чаддаг нь бидний онцлог юм.

Дэлгэрэнгүй

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

Бизнес менежментийн туршлага

Бид менежментийн туршлагатай тул менежментийн хэрэгцээг төсөөлж судалгаа хийдэг.

Өгөгдөл, мэдээлэл боловсруулалт

Их хэмжээний өгөгдөл (Big data) дээр боловсруулалт хийх чадамж өндөр. Иймээс бизнесийн онцлогт тохирсон шийдлийг олдог.

Судалгаа шинжилгээний арга зүйн нарийн чадамж

Бизнесийн ойлголт, туршлагатай учир үр дүнтэй судалгаа явуулж чаддаг.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бизнесийн судалгаа

Зах зээлийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа, маркетингийн судалгааны ажил

Бизнес, менежментийн зөвлөгөө

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, санхүүгийн зэрэг олон талбарт өрсөлдөх чадвартай менежментийн зөвлөгөө үзүүлэх

Стратегийн үйлчилгээ

Удаан хугацааны бизнесийн салбарт ажилласан туршлагадаа тулгуурлаж шинээр эхлэж байгаа, үр ашиггүй, өрсөлдөөн ихтэй, тэлэх шаардлага үүссэн олон нөхцөл байдалтай бизнест стратегийн үйлчилгээ санал болгож байна

Бизнес, аж үйлдвэрийн төсөл боловсруулах

Гадаад, дотоодоос нарийн төвөгтэй бизнесийн (зээлийн шаардлага хангасан) төсөл боловсруулах, хүлээн зөвшөөрүүлэх

ОУ-ын CertiProf бизнесийн сургалт

Олон улсын мэргэжлийн сертификат олгодог CertiProf Институт-ын сургалт

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах

Олон улсын жишигт нийцсэн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа, үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулан ажиллах

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Танд бүх төрлийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулахад шаардлагатай шинэ мэдээлэл, аргазүй, зөвлөгөө авах хэрэгцээ байна уу?

Хүсэлтээ бидэнд илгээнэ үү.

Хүсэлт илгээх

MICG судалгааны компани