card

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Харилцагчиддаа дотоод, гадаадын зах зээлд байр суурь эзлэх, салбартаа нөлөөтэй бизнес болгох үнэ цэнэтэй зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Бидний тухай

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний компани

"Эм Ай Си Жи" ХХК нь 2009 онд үүсгэн байгуулагдсанаар хэрэглэгч, зах зээлийн судалгаа тооцоолол боловсруулах чиглэлд ажиллаж эхэлсэн.

Эдүгээ манай үзүүлдэг үйлчилгээ нь цар хүрээтэй болсон төдийгүй бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт шилдэг шийдэл санал болгон ажиллах чадамж, туршлагатай болсон. Манай компани олон төрлийн бизнесийн харилцагчдыг урт хугацааны ашиг сонирхлыг өндөр түвшинд хангах хамтын ажиллагааг өнөөг хүртэл амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Худалдаанаас эхлээд үйлдвэрлэл, шинийг санаачлах хөгжүүлэх чиглэлд өргөн хүрээтэй туршлагатай учраас бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудалд нарийвчилсан зөвлөгөөг өгч чаддаг нь бидний онцлог юм.

Бидний тухай

АЛСЫН ХАРАА

Бизнес, өрсөлдөөний талбар, зөвлөх үйлчилгээг холбосон цар хүрээтэй хамтрал бий болгоно.

Бид менежментийн туршлагатай тул менежментийн хэрэгцээгээ төсөөлж судалгаа хийдэг

• Эдийн засаг, аж үйлдвэрлэл шинжилгээний аргууд, загварчлал боловсруулах
• Зах зээлийн шинжилгээний аргууд, төсөөлөл, тооцоолол боловсруулах арга хэрэгслүүд
• Урьдчилан таамаглах, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох арга хэрэгслүүд
• Нийлүүлэлтийн сүлжээний шинжилгээ аргууд
• Үйлдвэрлэлийн менежмент, санхүүгийн шинжилгээний аргууд
• Өрсөлдөөний шинжилгээний арга хэрэгслүүд
• Маркетингийн шинжилгээний аргууд
• Стратегийн шинжилгээний хувилбар, тооцоолол, төсөөлөл боловсруулах
• Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээний аргууд, тооцоолол, харьцаа хэрэглэх, төсөөлөл боловсруулах

Манай давуу тал

01.

Бизнес менежментийн туршлага

 

 

Бид менежментийн туршлагатай ту менежментийн хэрэгцээг төсөөлж судалгаа хийдэг.

02.

Өгөгдөл, мэдээлэл боловсруулалт

 

 

Их хэмжээний өгөгдөл (Big data) дээр ажиллах чадамж, боловсруулалт, бизнесийн онцлогт тохирсон шийдлийг олдог.

03.

Судалгаа, шинжилгээний аргазүйн нарийн чадамж

 

 

Бизнесийн гүнзгий ойлголт, туршлагатай учиг үр дүнтэй судалгаа явуулж чаддаг.

 

Нийгмийн хариуцлага

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "Монгол судлаач" эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулдаг. Оюутан залуучууд, судлаачдыг чадавхижуулах, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд анхаарч ажилладаг.

КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

MICG судалгааны компани