Зах зээлийн үр өгөөжтэй судалгааны ашиг тус

Сайн мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах: Байгууллагын өсөлт нь удирдлагын гаргасан шийдвэрээс хамаарч байдаг. Зах зээлийн судалгааны арга техникийг ашиглан удирдлага нь өөрсдийн мэдлэг туршлагынхаа үр дүнд тулгуурлан бизнесийн шийдвэр гаргах боломжтой. Зах зээлийн судалгаа нь зах зээлийн чиг хандлагыг мэдэхэд тусалдаг бөгөөд ингэснээр үйлчлүүлэгчдийг мэдэж авахын тулд судалгааг тогтмол хийдэг.

Үнэн зөв мэдээлэл олж авах: Зах зээлийн судалгаа нь ирээдүйд тохиолдож болзошгүй алдаануудыг байгууллагад сэрэмжлүүлэх бодитой мэдээллийг өгдөг. Зах зээлийг зөв судалж үзэх нь одоогийн өрсөлдөгчдийн дунд нэг алхмын түрүүнд явна гэдэг нь байгууллагын давуу тал болдог.

Зах зээлийн хэмжээг тодорхойлох: Судлаач нь ашиг олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ борлуулж түүх үүсгэснээр зах зээлийн хэмжээг үнэлж чадна.

Борлуулалтын тохиромжтой системийг сонгох: Зах зээлд юу хүсэж байгаагаас шалтгаалан борлуулалтын нарийн системийг сонгож мөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зах зээл дээр өөрийн байр сууриа тавьж чадна.

Хэрэглэгчийн лавлагаа мэдээллийн талаар судлах: Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн давуу тал (сонирхол) хэрхэн өөрчлөгддөгийг компанийн зүгээс тохируулах, худалдан авах зуршил, орлогын түвшнийг хэрхэн өөрчлөгдөхийг мэдэхэд тусалдаг. Судлаачид хэрэглэгчдийн онцгой хэрэгцээнд тулгуурлан үйлдвэрлэсэн эсвэл худалдаалагдах бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлж болно.

Брэндийн талаарх хэрэглэгчдийн ойлголтыг мэдэх: Мэдээллийг бий болгохоос гадна зах зээлийн судалгаа нь үйлчлүүлэгч, байгууллага эсвэл брэндийг хэрхэн хүлээн авч буйг ойлгоход нь судлаачдад тусалдаг.

Хэрэглэгчийн харилцааны аргыг судлах: Зах зээлийн судалгаа нь одоогийн болон боломжит үйлчлүүлэгчтэй харилцах нөлөө болж өгдөг.

Бизнесийн үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт: Энэ нь ямар ч бизнесийн хувьд их хөрөнгө оруулалт бөгөөд тэд үнэлж баршгүй мэдээлэл олж авч, энэ нь судлаачдад зөв замыг олох, шаардлагатай борлуулалтад хүрэхийн тулд дагаж мөрдөх арга замыг тодорхой болгодог.