card

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Харилцагчаа зорилгодоо хүрэхэд нь үнэ цэнэтэй дэмжлэг үзүүлэгч мэргэжлийн судалгааны компани байна.

Бидний тухай

Мэргэжлийн судалгааны компани

Байгууллагын дотоод орчны судалгаа хийх үйлчилгээ үзүүлэгч мэргэжлийн судалгааны байгууллага

Бидний тухай

АЛСЫН ХАРАА

Бид 2025 онд байгууллагын дотоод орчны нөхцөл байдлыг мэргэжлийн төвшинд судалдаг үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн №1 компани болсон байна.

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ

Бизнес төсөл боловсруулах аргазүй
Судалгаан аргазүйн сургалтыг тогтмол явуулж байна.

Бидний онцлог

2009 онд байгуулагдсан цагаасаа хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, бизнесийн судалгаа хийх чиглэлд тусгайлан анхаарч ажилдаг компани юм.

01.

Мэдээлэл цуглуулах чадвар

 

 

Судалгааны анхдагч мэдээллийг чанартай, өндөр хяналттай цуглуулдаг

02.

Бизнесийн өндөр түвшний зөвлөхүүд

 

 

Эдийн засаг, социологи, бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн зөвлөхтэй.

03.

Хуримтлуулсан туршлага, арга зүйн чадвар 

 

Эдийн засаг, бизнесийн 10 гаруй жилийн туршлагатай хамт олон 

Нийгмийн хариуцлага

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "Монгол судлаач" эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулдаг. Оюутан залуучууд, судлаачдыг чадавхижуулах, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд анхаарч ажилладаг.

КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Хүсэлт илгээх