5-р сарын 2-нд Бизнес төслийн ахисан шатны сургалт болно (Судалгааны арга зүй)

Сургалтын зорилго:

Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагаар төгссөн болон тухайн чиглэлээр ажиллаж буй менежерүүдэд бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төсөл бичих аргазүй, төсөл хийхэд шаардлагатай судалгааны аргазүйг заана. 

ХААНА: Ампер хаус 305 тоот. 
(Зуун айлын гэрлэн дохионы баруун талд Барилгын материалын их дэлгүүрийн баруун хаалга)

ХЭЗЭЭ: 2015.5.2-нд 10:00-18:00 /Бямба гариг/

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 150,000 төгрөг.

Хичээлийн агуулга:

10:00-11:00

Бизнес төлөвлөлтийн арга зүй
-Бизнес төсөл бичих аргачлал, арга зүй бүхийн сургалтын гарын авлга

Микро очны шинжилгээ
-Өрсөлдөгчийн судалгааг хэрхэн хийх вэ?
-Бэлтгэн нийлүүлэлтийн судалгааг хэрхэн хийх вэ?
-Зах зээлийн судалгааг хэрхэн хийх вэ?
-Боломжит потенициалыг тооцох

11:00-11:10
Завсарлага

11:10-12:10
Хэрэглэгчдийн зан төлвийн судалгааг хийх -Хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгаа хийх аргазүй

-Хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгааны асуулга боловсруулах
-Судалгааны түүвэр, удирдамжийг боловсруулах

12:10-13:00
Цайны завсарлага

13:00-14:00

Практик хичээл
-Судалгааны асуулга боловсруулах
-Судалгааны програм дээр ажиллах дадлага ажил
-Судалгааны програм дээр асуулгын загвараа оруулах

14:00-15:30

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтыг хэрхэн хийх вэ?
- Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтыг хэрхэн хийх вэ?
-SPSS програм дээр ажиллах
-Тоон шинжилгээний E-VIEWS прогрмууд дээр ажиллах
Судалгааны тайлан боловсруулалтын ажил
-SPSS програм дээр харьцуулалт хийх нь
-Хэрэглэгчийн судалгааны тайлан боловсруулалтын арга зүй
-Хэрэглэгчийн судалгааны тайлан боловсруулах

15:30-15:40
Завсарлага

15:40-16:40
Практик дадлагын ажил
-Хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгааны тайланг танилцуулах
-Хэлэлцүүлэг өрнүүлж, багийн тэмцээн зохион байгуулна.

16:40-17:40

-Бизнес төслийн санаа гаргаж танилцуулах
-Бизнес төслийн агуулга, хийгдэх ажлын төлөвлөлт гаргах
-Сертификат олгоно
-Дурсгалын зураг авахуулах

УТАС: 99058841, 91111511
E-mail: bilegtsaikhan@micg.mn

www.micg.mn

Ерөнхий хөтөлбөр: http://www.micg.mn/file/tusul.pdf