Үйлчилгээ

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

images (4)Тоон судалгаа

             • Брэндийн судалгаа

             • Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

             • Ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

             • Сошиал медиа судалгаа

              • Улс төрийн судалгаа

  Чанарын судаchanarлгаа

• Сав баглаа боодлын судалгаа

• Үйлчилгээний монеторингийн судалгаа

• Бүтээгдэхүүний амт, чанарын судалгаа

                                                                   

                                                                     

                                     

                                                         

                                                               Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа

images (3)

                     • Зах зээлийн багтаамжийн судалгаа

                     • Өрсөлдөгчийн судалгаа

                     • Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа

                     • Борлуулалтын прогноз хийх

                                               

                                                                       

                                                                      Төсөл, төлөвлөгөө

                          • Бизнесийн images (1)төсөл боловсруулах

                          • Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах

                          • Маркетингийн сургалт

                          • Харилцагч үйлчилгээний сургалт

                          • Гэрээт маркетингийн сургалт

                          • Маркетингийн сургалт

          

   Манай компанийн харьяа СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ төв Монгол болон олон улсын Монголч судлаач эрдэмтдэд маркетингийн судалгаа, мониторинг, харилцагч үйлчилгээний монеторинг, судалгааны аргазүй, Олон нийттэй харилцах менежмент, хүний нөөцийн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөг үзүүлж байна. Бид 2009 оноос хойш 30 гаруй албан байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа.

БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

images (2) • Компанийн брэнд бүүкийг бүтээх, имижийг бий болгох

• Маркетинг, PR-ийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

• Үйлчилгээний байгууллагын монеторигийн судалгаа

• Харилцагч үйлчилгээний стандарт бий болгох, хөгжүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ

• Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, идэвхижүүлэх, хянах

• Гэрээт маркетинг, бүтээгдэхүүнийг таниулах арга хэмжээ

Бид 2012 онд “МОНГОЛ СУДЛААЧ” судлаач, оюутаны дунд эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү хурлын үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжүүлэх, судлаачдын чадавхийг нэмэгдүүлэх, бусдаас суралцах боломжийг нээн “МОНГОЛ СУДЛААЧ КЛУБ”-ийг үүсгэн байгуулаад байна.