Маркетингийн сургалт

images (3)  Маркетинг, байгууллагын соёл, өөрчлөлтийн менежментийн  мэдлэг, ур чадвар олгох, ингэснээр байгууллагын зорилтыг амжилттaй шийдвэрлэх зорилгоор   “Байгууллагын маркетинг, байгууллагын соёл, өөрчлөлтийн менежмент” сургалт зохион байгуулна.
Сургалтад : Эрхэлж буй ажил, бизнесдээ амжилт гаргахыг хүсч буй  хэн бүхэн хамрагдах боломжтой. Сар бүрийн 1,15-нд хичээл эхэлнэ.
Сургалтаар 
•   Байгууллагын үйлчилгээний шинж чанар, онцлог, давуу тал, үр ашгийг ойлгуулах нь 
•    Байгууллагын үйлчилгээний маркетинг 
•    Олон нийтийн харилцааны  гол асуудлууд
•    Байгууллагын соёлын хэлбэр, түншүүд
•    Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэхэд ажилтны оролцоо 
•    Байгууллагын өөрчлөлт, инновацийн эх сурвалж болон зарчмууд
•    Өөрчлөлт хийхэд гардаг саад бэрхшээл 
•  Өөрчлөлт хийх зарчмуудыг харьцуулах нь сэдвээр хичээл заана.